Veel medisch specialistische en kaakchirurgische praktijken zijn zich aan het oriënteren op hun toekomst. Aanbod aan patiënten is veelal niet het probleem, wel de mogelijkheid om deze patiënten binnen de afspraken met hun ziekenhuizen te kunnen behandelen.

Om die reden overwegen veel kaakchirurgische paktijken een zelfstandig behandelcentrum voor kaakchirurgie te starten om daarmee o.a. aan de zorgvraag van de patiënt te kunnen voldoen. Het starten van een ZBC vergt de nodige voorbereiding op diverse gebieden.

Wij helpen u graag bij het realiseren van een ZBC.