Veel kaakchirurgische praktijken bereiden zich voor op de toekomst. De verzelfstandiging van een afdeling kaakchirurgie onder de verantwoordelijkheid van de kaakchirurgen maar samen met het ziekenhuis biedt een uitgelezen kans om de slagvaardigheid van de praktijk te vergroten en de zorg voor de patiënt in de nabijheid van de patiënt te realiseren. Een kwaliteitsslag en een hogere kosteneffectiviteit kan zo gerealiseerd worden.

Kaakchirurgische praktijken zien in verzelfstandiging van hun afdeling kaakchirurgie bijkomende mogelijkheden om de kaakchirurgische zorg in haar adherentiegebied op een hoger niveau te brengen. Immers zal er meer en meer onderscheid komen tussen hoog-complexe zorg en laag-complexe zorg. Kaakchirurgie betreft voornamelijk laag-complexe zorg wat in een kleinere organisatie effectiever valt te regelen. Kaakchirurgische praktijken wensen vaak meer inspraak op het regelen van deze laag-complexe zorg, waarbij de hoog-complexe zorg een belangrijk onderdeel van de praktijkvoering blijft samen met het ziekenhuis.

Daarbij zal de trend dat er een toenemende vraag is vanuit 1e lijn naar 2e lijn zich voortzetten en veel kaakchirurgische praktijken willen “de handen vrij hebben” om daar een antwoord op kunnen formuleren, zodat aan de zorgvraag kan worden voldaan.

Daarvoor moet een volgende stap gezet worden. Een participatiemodel waarbij kaakchirurgen en ziekenhuis "samen-werken" biedt hier een goede mogelijkheid voor.

Wij helpen u graag bij het realiseren van een participatiemodel.